Адрес:

 

Места :

 

Работно време:

 

Паркиране:

 

Меню
Очаквайте публикуването на менютата скоро или това заведение не е поканено в Sofia Restaurant Week.
Please expect set menus to be published soon or that venue has not been invited in Sofia Restaurant Week.