Стария Чинар


Адрес:

 бул.Ал.Дондуков 71

Места :

 140/150

Паркиране:

 на улицата

Създаден:

 2003

Меню
Очаквайте публикуването на менютата скоро или това заведение не е поканено в Restaurant Week.
Please expect set menus to be published soon or that venue has not been invited in Restaurant Week.