Избата


Адрес:

 ул. Цанко Церковски 5

Места :

 60/110

Паркиране:

 на улицата

Създаден:

 2008

Меню
Очаквайте публикуването на менютата скоро или това заведение не е поканено в Restaurant Week.
Please expect set menus to be published soon or that venue has not been invited in Restaurant Week.