Niko'las


Адрес:

 пл. Райко Даскалов 3

Места :

 44/44

Паркиране:

 на улицата

Създаден:

 2016

Меню
Очаквайте публикуването на менютата скоро или това заведение не е поканено в Restaurant Week.
Please expect set menus to be published soon or that venue has not been invited in Restaurant Week.