Кактус


Адрес:

 София ул. Христо Белчев 20

Места :

 130/25

Паркиране:

 на улицата

Създаден:

 2006

Меню
Очаквайте публикуването на менютата скоро или това заведение не е поканено в Restaurant Week.
Please expect set menus to be published soon or that venue has not been invited in Restaurant Week.