La Tribuna


Адрес:

 ул. Будапеща 2 - 4

Места :

 65/20

Паркиране:

 на улицата

Създаден:

 2007

Меню
Очаквайте публикуването на менютата скоро или това заведение не е поканено в Restaurant Week.
Please expect set menus to be published soon or that venue has not been invited in Restaurant Week.