Libera Estate


В новото издание на Ресторант Уийк представяме прекрасното Rose Libera 2021.

Либера естейт е малък бутиков винен проект, който носи името на богиня Либера – богинята на плодородието и свободата.

Началото на Либера естейт датира от 2013 година като тогава се
произвеждат къси серии експериментални вина от различни сортове грозде.
Целта пред нас е да покажем истинския облик на българското вино като
съчетаем местните вековни традиции и съвременния поглед на нашия екип.

Когато говорим за прословутите вина от Мелнишкия район, няма как да не
споменем местните сортове, които можем да срещнем само и единствено тук
– Мелник 55, Широка Мелнишка лоза, Мелник 82, Сандански мискет и
керацуда. Те са и ще бъдат водещ мотив във вината на Либера естейт.

..