Annette


Address:

 27 Angel Kanchev str.

Seats (In/Out):

 50/50

Working time:

 10:00 - 24:00

Car parking:

 street - paid parking

Established:

 2009

www:

Menu
Очаквайте публикуването на менютата скоро.
Please expect set menus to be published soon.

Разгледайте препоръчаните вина към менюто от Bibendum
.