Annette


Address:

 27 Angel Kanchev str.

Seats (In/Out):

 50/50

Working time:

 10:00 - 24:00

Car parking:

 street - paid parking

Established:

 2009

www:

Menu
Очаквайте публикуването на менютата скоро.
Please expect set menus to be published soon.

Разгледайте препоръчаните вина към менюто от Bibendum
.


Booking availability is marked in green .
When less seats are available we mark it with orange .

16.09

lunch

dinner

17.09

lunch

dinner

18.09

lunch

dinner

19.09

lunch

dinner

20.09

lunch

dinner

21.09

lunch

dinner

22.09

lunch

dinner

Изберете бройка за меню 1 и 2. В последствие може да бъде променено като се обадите на заведението.